نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سی و سومین جلسه شوراي اداري

یازدهمین جلسه شوراي اداري آموزش و پرورش شهرستان ابركوه در سال 95 با حضور كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان تشكيل گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، سی و سومین جلسه شوراي اداري آموزش و پرورش شهرستان ابركوه با حضور كاركنان اداري در سالن شهيد عادلزاده اداره برگزار گرديد.

مدير آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، پیشاپیش فرا رسیدن سال نو را تبریک گفته و از همه همکاران اداری بابت سختی های کار اداری تقدیر و تشکر نمود.

"مسلم روحی پناه" در ادامه احادیثی از معصومین در مورد صله رحم و آثار وضعی آن بیان نمود.

پس از آن، کارشناسان فناوری و ضمن خدمت، نهضت سوادآموزی و نمایندگی بخش بهمن، به شرح وظایف خود پرداختند.

در ادامه طبق روال جلسات قبل هر يك از كاركنان اداري نظرات، پيشنهادات و انتقادات و خواسته هاي خود را بيان نمودند و مواردي كه نياز بود توسط مديريت اداره پاسخ داده شد.

در پایان جلسه، به پاس زحمات یکساله کارکنان اداری، به آنان هدایائی اهداء گردید.