نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سی اُمین جلسه شوراي اداري

هشتمین جلسه شوراي اداري آموزش و پرورش شهرستان ابركوه در سال 95 با حضور كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان تشكيل گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، سی اُمین جلسه شوراي اداري آموزش و پرورش شهرستان ابركوه با حضور كاركنان اداري در سالن شهيد عادلزاده اداره برگزار گرديد.

در ابتدا کارشناس ارزیابی عملکرد، در مورد فرم های ارزشیابی 120 امتیازی توضیحات مفصلی را ارائه نمود.

پس از آن، مدير آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، ضمن عرض خسته نباشيد به همكاران اداري، در مورد نامه هائی که به مدارس ارسال می گردد و نحوه پاسخ دهی مدارس، همچنین اعلام زمان جلسات حوزه های مختلف پشتیبانی، پرورشی، آموزش و ریاست توضیحاتی را ارائه نمودند.

"مسلم روحي پناه" در ادامه از حوزه های مختلف خواست تا فرم عملکرد سه ماهه مدیران را تکمیل نمایند.

در ادامه طبق روال جلسات قبل، هر يك از كاركنان اداري نظرات، پيشنهادات و انتقادات و خواسته هاي خود را بيان نمودند و مواردي كه نياز بود توسط مديريت اداره پاسخ داده شد.