نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جلسه ستاد پروژه مهر برگزار شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، سومین جلسه ستاد پروژه ی مهر در سالن اجتماعات اداره با حضور اعضای ستاد برگزار گردید.

در این جلسه اعضای ستاد به بیان برنامه های انجام شده ی خود پرداختند و گزارشی از عملکرد خود را بیان نمودند.

ایجاد صفحه ای در سایت اداره آموزش و پرورش با عنوان پروژه ی مهر، ارسال پیامک جهت آمادگی مدیران مدرسه در خصوص بازگشایی مدارس، فراهم کردن تجهیزات ورزشی و بهداشتی، مشخص شدن سین برنامه ها برای بازگشایی مدارس، توزیع کتاب های درسی، تجهیز مدارسی که با کمبود صندلی مواجه بودند، سازماندهی معلمان متوسطه از اقدامات انجام شده در خصوص پروژه ی مهر بود.

لازم به ذکر است سین برنامه ها نیز در این جلسه مشخص و در سایت اداره اطلاع رسانی خواهد شد.