نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ستاد پروژه مهر96

سومین جلسه ستاد پروژه مهر 96 تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، سومین جلسه ستاد پروژه مهر 96 اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه در سالن کنفرانس اداره برگزار گردید.

در ابتدا، مسئولین گروه های هفتگانه گزارش عملکرد خود را ارائه دادند و هر یک از اعضا، نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.

در این جلسه، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، بر بازدید از روند اجرای پروژه مهر مدارس در شهریور ماه تأکید و مواردی را که باید در بازدیدها مدنظر قرار گیرد، بیان نمود.