نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ستاد مقام والای معلم

دومین جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم در سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، به منظور هرچه بهتر و باشکوه تر برگزار شدن برنامه های هفته بزرگداشت مقام معلم، ستاد مقام معلم کار خود را آغاز نمود.

این ستاد در نوروز 96 تشکیل و تاکنون در طی دو جلسه برگزار شده، جهت تنوع و کیفیت بخشی به برنامه های هفته بزرگداشت مقام والای معلم، برنامه های متنوع و گوناگونی توسط اعضا پیشنهاد گردیده است که در حال رای زنی و برنامه ریزی برای مکان و نحوه اجرای برنامه ها می باشد.

لازم به ذکر است، چنانچه همکاران محترم فرهنگی، برنامه ابتکاری خاصی را پیشنهاد دارند؛ با واحد روابط عمومی تماس و پیشنهاد خود را اعلام نمایند تا در جلسات ستاد، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.