نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سایت مدارس متوسطه

سایت مدارس متوسطه


سایت مدارس متوسطه
مدارس متوسطه 
ردیف کد مدرسه نام مدرسه جنسیت
1 78917407 آزمايشگاه مركزي بو علي پ پسرانه
2 78924101 آزمايشگاه مركزي بو علي د دخترانه
3 78919601 آسيه دخترانه
4 78920802 آمنه دخترانه
5 78911702 ابوذر پسرانه
6 100044412 امام صادق(ع) دخترانه
7 78921201 امام علي (ع ) پسرانه
8 100123958 اميركبير پسرانه
9 78911808 ايثارگران روح الله پسرانه
10 78927805 بشارت دخترانه
11 79031400 بنت الهداي دخترانه
12 95019075 پروين اعتصامي دخترانه
13 100007738 پژوهش سراي دانش آموزي شهيد ميربقايي مختلط
14 100013145 دانش پسرانه
15 78912006 زينب دخترانه
16 78911903 شهيدحقدوست پسرانه
17 78928606 صدرا دخترانه
18 78912101 عصمت دخترانه
19 100123500 علوم و معارف اسلامي صدرا پسرانه
20 78920908 فرزانگان دخترانه
21 78912503 كوثر دخترانه
22 78926306 ملاصدرا پسرانه
23 78912408 مهدي موعود(عج ) پسرانه
24 100022604 مهديه دخترانه
هنرستان ها 
ردیف کد مدرسه نام مدرسه جنسیت
1 100013146 دانش پسرانه
3 78927509 كاردانش طوبي دخترانه
4 78924006 هنرستان كاردانش شهداي بهمن پسرانه
5 78918601 هنرستان كاردانش فجر پسرانه
6 78914200 هنرستان كارودانش آزاده دخترانه
7 78926105 علامه طباطبايي پسرانه