نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سایت مدارس ابتدایی

سایت مدارس ابتدایی
سایت های پیش دبستانی 
ردیف کد مدرسه نام مدرسه دوره تحصیلی جنسیت
1 100066958 آرمان پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
2 100047123 بشارت پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
3 100047126 بشارت پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
4 100075107 پرنيان پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
5 100047128 تربيت پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
6 100075108 خانه مهرباني پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
7 100072419 شكوفه هاي زندگي پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
8 100069450 صبح دانايي پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
9 100075111 فرزان پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
10


11

12

13
100075122

100137721

96012623

96012448
ميثاق


محیا

جابربن حيان

بهار اندیشه نو
پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي )

پیش دبستانی  غیر دولتی

پيش دبستاني جابربن حيان

پیش دبستانی و ابتداییی
مختلطمختلط

پسرانه

پسرانه
 
سایت های دبستان ابتدایی 
ردیف کد مدرسه نام مدرسه دوره تحصیلی جنسیت
1 78904606 استقلال ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
3 100005391 ام البنين (س) ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
4

5
78928902

78918504
امام امت

ایثار
ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي )

ابتدایی (استثنایی دولتی )
مختلط

مختلط
7 100047121 بشارت ابتدايي ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
8 100047125 بشارت ابتدايي ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
9 78902909 بعثت ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
10 78915701 بنياد15خرداد ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
11 100092720 پرنيان ابتدايي ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
12 100005392 پيروزي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
13 100047127 تربیت ابتدايي ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
14 78903701 توحيد ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
15 78907400 جهاد ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
16 100006450 حافظ ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
17 78907601 حمزه ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
19 78905502 خديجه كبري ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
20 78907104 دوازده فروردين ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
21 78906504 رسالت ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
22 78904807 رودكي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
24 78904902 سعدي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
25 78903805 سلمان فارسي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
26 78905608 سميه ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
27 78907201 سیزده آبان ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
28 78902401 سيدجمال الدين اسدآبادي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
29 78926001 شاهد ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
30  96012732 جابربن حيان  ابتدايي (غير دولتي ) (آموزش عادي) پسرانه
31 100059569 شاهد ابتدايي ( شاهد ) ( مدرسه ورزش ) پسرانه
32 100006452 شهادت ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
33 78902105 شهدا ابتدايي ( عادي دولتي ) ( مدرسه ورزش ) پسرانه
34 100005388 شهيد باهنر ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
35 100025128 شهيد صدوقي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( مجتمع آموزشي و پرورشي ) مختلط
36 78905703 شهيدآيت اله دستغيب ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
37 78905809 شهيداسماعيل پور ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
39 78903900 شهيدچمران ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
40 78907908 شهيدحسن بازاري پور ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
41 78903001 شهيدحسين آدمي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
42 78905904 شهيدحق شناس ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
43 78905005 شهيدرجايي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
44 78926602 شهيدرحيم محمدزاده ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
45 78903107 شهيدصافي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
46 78920400 شهيدصدوقي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
47 78920305 شهيدصيادشيرازي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
48 100059568 شاهدشهيدعبدالرحمن آدمي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
49 78929100 شهيدعلي نقي كارگر ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
50 78904109 شهيدعليرضاكارگر ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
51 78906007 شهيدغلامعلي فلاح ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
52 78902507 شهيدمحمدعلي فلاح زاده ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
53 78902602 شهيدمحمدفلاح زاده ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
54 78908000 شهيدمحمدمنتظري ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
55 78929005 شهيدمحمودزارع ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
56 78902200 شهيدمحمودفلاح زاده ابتدايي ( عادي دولتي ) ( مدارس فوق برنامه قرآنی ) پسرانه
57 78907009 شهيدمدني ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
58 78908106 شهيدنجاتعلي زماني ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
59 78903308 شهيدنجاتي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
60 78904204 شهيدنواب صفوي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
61 78906601 شهيدنوروزي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
62 78906102 عفت ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
63 78908201 علوي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
64 78903509 فاطميه ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
65 78908402 مالك اشتر ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
67 78904405 ميثم ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
69 78906705 نجابت ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
70 78906409 نجمه ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
72 78908508 ولايت ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
73 78905206 ولي عصر(عج ) ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
75 78908603 هجرت ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط