نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سازماندهی نیروهای خدماتی

کار سازماندهی نیروهای خدماتی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، تعداد 58 نیروی خدماتی این اداره در مدارس شهرستان سازماندهی شدند.