نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روز هوای پاک

روز هوای پاک


فرشتگان مدرسه استثنائی ایثار، روز هوای پاک را گرامی داشتند.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، دانش آموزان مدرسه ایثار در روز هوای پاک، برنامه کوهنوردی برگزار کردند.

این دانش آموزان با دل های پاک خود، در زیر آسمان آبی، نماز استسقاء برپا نمودند و در قنوت نمازشان، دست های کوچک خود را به سمت آسمان بلند و باران رحمت را از خداوند متعال درخواست نمودند.