نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهپیمائی 13 آبان (گزارش تصویری)

راهپیمائی 13 آبان (گزارش تصویری)


دانش آموزان ابرکوه در روز دانش آموز، فریاد استکبارستیزی سردادند.