نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهپیمائی 13 آبان

دانش آموزان شهرستان ابرکوه، همصدا با هم فریاد استکبارستیزی را سر دادند.