نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمای تاریخ و محل برگزاری کنکور سراسری


پوستر راهنمای تاریخ و محل برگزاری کنکور سراسری که به همت ستاد اطلاع رسانی کنکور طراحی گردیده است منتشر می گردد.

لازم به ذکر است آزمون عمومي و اختصاصي داوطلبان گروه آزمايشي هنر در صبح روز چهارشنبه مورخ 99/05/29 ، داوطلبان گروه­هاي آزمايشي علوم رياضي و فني و علوم انساني در صبح روز پنج­شنبه مورخ 99/05/30 ،  داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در صبح جمعه مورخ 99/05/31 و داوطلبان گروه آزمايشي زبانهاي خارجي در صبح روز شنبه مورخ 99/06/01 برگزار خواهد شد.