نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار مسئولین گردان امام حسین(ع) با مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه

دیدار مسئولین گردان امام حسین(ع) با مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه


به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم صورت گرفت:
به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم، فرماندهی و مسئولین گردان امام حسین(ع) با مدیر و معاونین اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه دیدار نمودند.