نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه با فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان

دیدار مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه با فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان


همزمان با هفته نیروی انتظامی صورت گرفت:
به مناسبت هفته نیروی انتظامی، مدیر و معاونین اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه با فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان دیدار نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مدیر آموزش و پرورش شهرستان به همراه معاونین، کارشناسان حراست و ارزیابی و مسئول بسیج دانش آموزی، با فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان ابرکوه دیدار نمودند و هفته نیروی انتظامی را به آنان تبریک گفتند.

در این دیدار که قضات دادگاه شهرستان ابرکوه نیز حضور داشتند، مدیر آموزش و پرورش شهرستان، خواستار تداوم طرح هما در سال تحصیلی جاری گردید.