نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار سرگروه های آموزشی با معاون آموزش متوسطه اداره کل

سرگروه های آموزشی متوسطه دوره اول و دوم با معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد دیدار نمودند.

 به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، سرگروه های آموزشی متوسطه دوره اول و دوم شهرستان ابرکوه با معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در سالن شهید عادلزاده دیدار نمودند.

 در این دیدار، "محمود زارع"، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، ضمن تبادل نظر با سرگروه ها و شنیدن نقطه نظرات آنان؛ در مورد فلسفه گروه های آموزشی و نقش و وظایف آنان، سخنرانی مفصلی را ایراد نمود.

همچنین در زمینه رفع مشکلات، بهبود کیفیت آموزشی، حفظ کرامت معلمان و ... صحبت نمود.