نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار با بازنشستگان فرهنگی

همزمان با هفته بزرگداشت مقام معلم صورت گرفت:
به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم، مدیر و کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، با تعدادی از بازنشستگان فرهنگی دیدار نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مدیر و معاونین و جمعی از کارشناسان اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، در طول هفته معلم با تعدادی از بازنشستگان فرهنگی دیدار نمودند. در این راستا، دیدار با سید محمد عبدالعظیمی، سیدرضا عظیمی، محمدکاظم بصیری، حسام عزیزی، حشمت ا... مفخمی، سیدرضا تجلی(جانباز فرهنگی)، سید حیدر رسولی، محمود عادل، حسین تقی پناه و ذبیح ا... ابراهیمی در طول هفته بزرگداشت مقام معلم صورت گرفت.