نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دویست و چهارمین جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه

دویست و چهارمین جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه


چهارمین جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه در سال96 در سالن شهيد عادلزاده اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، چهارمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه در سال96 با دستور كار (1- بررسی عملکرد مدرسه هیئت امنائی  2- طرح اوقات فراغت ) در سالن شهيد عادلزاده برگزار گرديد.

دبير شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، در ابتدا گزارشي از اقدامات انجام شده جهت اجراي مصوبات جلسه قبلي شورا ارائه و سپس دستور كار جلسه حاضر را اعلام نمود.

در زمینه دستور کار اول، معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مصوبات سال گذشته شورای آموزش و پرورش شهرستان را در زمینه طرح یکساله هیئت امنائی شدن مدرسه سید جمال الدین اسدآبادی بیان نمود.

"محمود قیومی زاده"" در ادامه شاخص های ارزیابی مدارس هیئت امنائی را برشمرد و وضعیت مدرسه را در هر شاخص بیان نمود.

وی اظهار داشت: برای تبدیل وضعیت مدرسه هیئت امنائی از حالت موقت به دائم، باید از هزار امتیاز، حداقل امتیاز 600 را کسب نماید که متأسفانه مدرسه سید جمال به دلایل متعدد نتوانست به امتیاز مورد نظر دست یابد؛ از طرفی نبود مدرسه عادی دولتی دوره دوم ابتدائی پسرانه نیز در نزدیکی این مدرسه، عملاً مشکلاتی را ایجاد کرد.

سپس هریک از اعضا، نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه بیان نمودند و تمامی اعضا به تغییر وضعیت مدرسه سید جمال الدین از هیئت امنائی به عادی دولتی رأی مثبت دادند.

پس از آن، دستور كار دوم (طرح اوقات فراغت) مطرح و معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش شهرستان، از شروع به کار طرح غنی سازی اوقات فراغت با محوریت آموزش و پرورش خبر داد.

"محمدعلی شکیبا" اظهار داشت: حدود یک هزار و پانصد دانش آموز با همکاری بین بخشی ادارات آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز فنی و حرفه ای و ... تحت پوشش طرح اوقات فراغت قرار می گیرند.

وی افزود: با همکاری اداره ورزش و جوانان، کمیته ورزش و جوانان تشکیل و یکسری کلاس های ورزشی برنامه ریزی گردید؛ همچنین با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، کمیته قرآن تشکیل و مقرر گردید حدود 45 کلاس  در روستاها و در مساجد و تکایا تشکیل گردد. کمیته فنی و حرفه ای با همکاری اداره فنی و حرفه ای شهرستان، برگزاری کلاس های ICDL به همراه برخی مهارت های دیگر را برنامه ریزی و تدوین کرد. اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز کلاس های هنری تشکیل می دهد که آموزش و پرورش، در زمینه حضور نیروی انسانی و دانش آموز با این اداره همکاری خواهد داشت.

وی افزود: عمده فعالیت ها در کانون های فرهنگی تربیتی معراج و شهید رجائی خواهد بود. کلاس هائی نیز با محوریت دارالقرآن از ماه مبارک رمضان شروع گردیده است که طرح ابتکاری غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان با محوریت مساجد است. همچنین در پژوهش سرای دانش آموزی هم کلاس های مختلفی برگزار می شود.

وی افزود: حدود 400 دانش آموز در 5 دوره 5 روزه به مشهد اعزام می گردند که در آن جا نیز برنامه های مفصلی خواهیم داشت.

هر یک از اعضا در این زمینه نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند.

جلسه با جمع بندي پيشنهادات اعضاي شوراي آموزش و پرورش توسط دبير شورا پايان پذيرفت.