نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دویست و چهاردهمین جلسه شورا آموزش و پرورش تشکیل شد

دویست و چهاردهمین جلسه شورا آموزش و پرورش تشکیل شدبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، دویست و چهاردهمین جلسه ی شورای آموزش و پرورش با حضور اعضا و مدعوین با موضوع هدایت تحصیلی و بررسی رشته های موجود کار و دانش و فنی و حرفه ای و ظرفیت های موجود شهرستان در سالن اجتماعات مدیریت آموزش و پرورش ابرکوه تشکیل گردید.

این جلسه با هدف هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط در رابطه با هدایت تحصیلی تشکیل شد و در این جلسه اعضا و مدعوین در رابطه با دستور کار جلسه پیشنهادات و راهکارهای خود را ارائه کردند. همچنین حسنی رییس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان آمادگی خود را برای همکاری با آموزش و پرورش در جهت تامین آموزش دهنده و در اختیار قرار دادن کارگاه و تجهیزات فنی و حرفه ای به آموزش و پرورش اعلام کرد.