نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دویست و پنجمین جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه

پنجمین جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه در سال96 در سالن شهيد عادلزاده اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، پنجمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه در سال96 با دستور كار (1- هدایت تحصیلی و انتخاب رشته کنکور  2- فضاهای آموزشی مدارس غیردولتی ) در سالن شهيد عادلزاده برگزار گرديد.

دبير شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، در ابتدا گزارشي از اقدامات انجام شده جهت اجراي مصوبات جلسه قبلي شورا ارائه و سپس دستور كار جلسه حاضر را اعلام نمود.

در زمینه دستور کار اول، معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، در زمینه شیوه نامه هدایت تحصیلی، فرم های هدایت تحصیلی، توزیع رشته ها بر اساس ظرفیت اعلام شده در شیوه نامه و ... توضیحاتی را ارائه نمود.

"محمدعلی شکیبا"" در ادامه، مشکلاتی را که در زمینه اجرای شیوه نامه جدید هدایت تحصیلی ایجاد شده است برای اعضای شورا برشمرد.

سپس هریک از اعضا، نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه بیان نمودند.

پس از آن، دستور كار دوم (فضاهای آموزشی مدارس غیردولتی) مطرح و مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه در این زمینه اظهار داشت: به جز آموزشگاه امیرکبیر، بقیه مدارس غیردولتی در ساختمان استیجاری قرار دارند و این امر باعث گردیده تا امنیت خاطر نداشته باشند.

"مسلم روحی پناه" افزود: مؤسسین مدارس غیردولتی از شورای آموزش و پرورش و سائر مسئولین شهرستان درخواست دارند تا زمین با نرخ آموزشی در اختیار آنان قرار گیرد.

هر یک از اعضا در این زمینه نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند.

جلسه با جمع بندي پيشنهادات اعضاي شوراي آموزش و پرورش توسط دبير شورا پايان پذيرفت.