نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دویست و ششمین جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه

ششمین جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه در سال96 در سالن شهيد عادلزاده اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، ششمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه در سال96 با دستور كار (1- گزارش عملکرد نهضت سوادآموزی در سال 95   2- پروژه مهر96 ) در سالن شهيد عادلزاده برگزار گرديد.

دبير شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، ضمن تبریک فرا رسیدن ماه ذی الحجه، در ابتدا گزارشي از اقدامات انجام شده جهت اجراي مصوبات جلسه قبلي شورا ارائه و سپس دستور كار جلسه حاضر را اعلام نمود.

در زمینه دستور کار اول، کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی شهرستان ابرکوه، گزارشی از عملکرد نهضت سوادآموزی شهرستان در سال 95 را ارائه نمود.

"محمد حسین فتاحی" اقدامات نهضت سوادآموزی شهرستان در سال 95 را چنین برشمرد: برگزاری دوره های مختلف سوادآموزی و تحکیم و انتقال، برگزاری جشنواره غذائی سوادآموزان، برگزاری مسابقه کتابخوانی، برگزاری کلاس دو ساعته مشاوره و تفکر سالم، همایش تغذیه سالم، بوم گردی آموزش دهندگان و ...

وی همچنین برنامه های انجام شده در هفته سوادآموزی را شامل: دیدار با امام جمعه، تجدید میثاق با شهدا و عطرافشانی قبور مطهرشان، حضور در نماز جمعه و تجلیل از آموزش دهندگان و ... برشمرد.

وی افزود: به همت آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی شهرستان، تعداد افراد بی سواد شهرستان، از حدود 180 نفر در سال 93 به تعداد 30 الی 40 نفر در سال 95 کاهش یافت. وی در این زمینه از همکاری بخشداری ها، شهرداری و شبکه بهداشت، تقدیر و تشکر نمود.

سپس هریک از اعضا، نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه بیان نمودند.

پس از آن، دستور كار دوم (پروژه مهر96) مطرح و مدیر آموزش و پرورش شهرستان، در این زمینه اظهار داشت: طبق شیوه نامه پروژه مهر از 15 تیر لغایت 15 مهر می باشد ولی پروژه مهر، عملاً از فروردین هر سال کلید می خورد و تا حدود اواخر مهر که معلمین به طور کامل در کلاس ها مستقر باشند ادامه می یابد.

"مسلم روحی پناه" افزود: ما پیش بینی وضعیت نیروی انسانی در 4 سال آینده را انجام دادیم تا بدانیم تا سال 1400 چه اتفاقی برای نیروی انسانی آموزش و پرورش شهرستان می افتد.

وی گزارش کاملی از وضعیت نیرو در مقاطع مختلف تحصیلی را در سال جاری تا 4 سال آینده ارائه نمود.

"روحی پناه" افزود: با توجه به بازنشستگی نیروها و رشد جمعیتی مقطع ابتدائی، با کمبود شدید نیرو در این مقطع مواجه هستیم که با پیگیری هائی که از سوی اداره شهرستان صورت گرفته است، از سوی اداره کل قول مساعد داده شد تا پس از کلاس بندی مدارس در سناد و مشخص شدن دقیق تعداد نیروها، کسری نیروی شهرستان تأمین گردد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، در ادامه وضعیت فضاهای آموزشی شهرستان را برای اعضای شورا به طور کامل تشریح نمود.

وی در زمینه کمبود فضاهای آموزشی اظهار داشت: 16 آموزشگاه ما در 8 فضای آموزشی مستقر می باشد. همچنین تعدادی از فضاهای آموزشی ما تخریبی هستند و در بعضی مناطق من جمله مسکن مهر با کمبود فضاهای آموزشی مواجه هستیم.

هر یک از اعضا در این زمینه نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند.

جلسه با جمع بندي پيشنهادات اعضاي شوراي آموزش و پرورش توسط دبير شورا پايان پذيرفت.