نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش تیم آموزشگاه شاهد عبدالرحمن آدمی در مسابقات علمی عملکردی


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، تیم آموزشگاه شاهد شهید عبدالرحمن آدمی در مسابقات علمی عملکردی معلمان مقطع ابتدایی در مرحله استانی حائز کسب مقام برگزیده گردیدند.

گفتنی است این تیم در شهرستان مقام اول را کسب نموده و با بالاترین نمره به مرحله استانی راه یافته بود.