نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور فرماندار ابرکوه و مسئولان آموزش و پرورش شهرستان در حوزه های برگزاری کنکور

حضور فرماندار ابرکوه و مسئولان آموزش و پرورش شهرستان در حوزه های برگزاری کنکوربه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ابرکوه، در ادامه بازدید مستمر مسئولان شهرستان از روند برگزاری کنکور سراسری، کاظمی نسب فرماندار ابرکوه و اسحاقی معاون ایشان به همراه مسئولان آموزش و پرورش شهرستان از حوزه های خواهران و برادران  گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی بازدید کردند.