نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور رئیس اداره تعاون و رفاه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در ستاد اسکان نوروزی شهرستان ابرکوه

رئیس اداره تعاون و رفاه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و هیئت همراه، از ستاد اسکان نوروزی شهرستان ابرکوه و مدارس اسکان، بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، کلانتری، رئیس اداره تعاون و رفاه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و هیئت همراه، از ستاد اسکان نوروزی و مدارس اسکان در شهرستان ابرکوه، بازدید نمودند.

وی همچنین از سرو چهار هزار و پانصد ساله شهرستان نیز دیدن کرد.