نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هیئت مؤسس بنیاد خرد با مدیر آموزش و پرورش شهرستان

جلسه هیئت مؤسس بنیاد خرد با مدیر آموزش و پرورش شهرستانبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، در بیست و پنجمین روز از مرداد ماه 1399 جلسه هیئت مؤسس بنیاد خرد با مدیر آموزش و پرورش شهرستان در محل دفتر این مدیریت برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون چگونگی شناسایی دانش آموزان نیازمند و محل استقرار امور دفتری این بنیاد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.