نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هیئت مدیره صندوق وام ضروری

اولین جلسه هیئت مدیره صندوق وام ضروری در سال96 تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، اولین جلسه هیئت مدیره صندوق وام ضروری در سال96 با حضور اعضا در محل اتاق معاونت پشتیبانی تشکیل گردید.

در ابتدا  "علیرضا چاکرالحسینی"، کارشناس حسابداری، گزارشی از عملکرد صندوق، موجودی و میزان اعتبارات اعطائی در سال 95 را ارائه نمود.

پس از آن، در خصوص خط مشی صندوق بحث و تبادل نظر گردید و مقرر گردید اقداماتی که در سال 95 در جهت حذف دوره انتظار صورت گرفت؛ ادامه یابد.

مصوبات این جلسه به شرح ذیل می باشد:

افزایش سقف وام از یکصد میلیون ریال به یکصد و بیست میلیون ریال، افزایش پاره سهام همکاران شاغل به هشتصد هزار ریال، افزایش پاره سهام همکاران بازنشسته به ششصد هزار ریال