نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هیئت مدیره صندوق فرهنگیان

جلسه هیئت مدیره صندوق فرهنگیاناولین جلسه هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه فرهنگیان شهرستان با حضور 5 نفر عضو اصلی و بازرس صندوق در محل دفتر ریاست محترم اداره تشکیل گردید.

در این جلسه  سید حمید جلایی به عنوان رئیس هیئت مدیره و چاکرالحسینی به عنوان نائب رئیس و سید عظیم هدایت به عنوان منشی به مدت 2سال انتخاب گردیدند. در ادامه این جلسه پیرامون انتخاب مدیر عامل صندوق و تعیین محل موقت صندوق بحث و تصمیم گیری گردید.