نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هیئت مدیره صندوق فرهنگیان


اولین جلسه هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه فرهنگیان شهرستان با حضور 5 نفر عضو اصلی و بازرس صندوق در محل دفتر ریاست محترم اداره تشکیل گردید.

در این جلسه  سید حمید جلایی به عنوان رئیس هیئت مدیره و چاکرالحسینی به عنوان نائب رئیس و سید عظیم هدایت به عنوان منشی به مدت 2سال انتخاب گردیدند. در ادامه این جلسه پیرامون انتخاب مدیر عامل صندوق و تعیین محل موقت صندوق بحث و تصمیم گیری گردید.