نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هیات امنای صندوق قرض الحسنه فرهنگیان


به گزارش کارشناس روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه جلسه هیات امنای صندوق قرض الحسنه فرهنگیان شهرستان ابرکوه در محل دفتر ریاست اداره تشکیل گردید. در این جلسه هیات مدیره صندوق فرهنگیان که متشکل از 5 نفر عضو اصلی و 2نفر علی البدل می باشند و به مدت 2 سال انتخاب گردید.

اسامی هیات مدیره به شرح ذیل می باشد:

حاج محمدعلی کریمی - سیدحمید جلائی - سید عظیم هدایت - محمدعلی شکیبا - علیرضا چاکرالحسینی به عنوان عضو اصلی وجلیل صفاری و محمود قیومی زاده به عنوان 2 عضو علی البدل انتخاب گردید.