نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی مدیران متوسطه دوم


اولین جلسه مدیران متوسطه دوم در سال 97 در دبیرستان غیر دولتی امیر کبیر برگزار گردید.

مدیر آموزش وپرورش از موسسین مدارس غیر دولتی که مشارکت مطلوبی درآموزش وپرورش دارند تقدیر وتشکر کرد.

همچنین در خصوص برگزاری جشن هفته بزرگداشت مقام معلم با محوریت انجمن اولیا ومربیان و شورای دانش آموزی تاکید گردید.هدفمند شدن اردوهای دانش آموزی ،امور مالی واداری ،تقویت بعد معنوی وپرورشی دانش آموزان از جمله موضوعاتی بود که مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه مدیر آموزش وپرورش، معاونین آموزشی وپشتیبانی وکارشناسان حراست ، بازرسی وآموزشی حضور داشتند.