نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی سرگروه های فنی استان باهنر آموزان


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه جلسه هم اندیشی سرگروه های فنی استان با حضور هنر آموزان شاخه کار دانش  در محل اداره آموزش و پرورش ابرکوه سالن شهید عادلزاده برگزار شد.

در این جلسه هنر آموزان هنرستان های کاردانش مسائل و مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری در رشته های مربوط به خود را با سرگروه های فنی استان در میان گذاشتند.سرگروه های استانی نیز از هنرستان های کار دانش شهرستان ابرکوه و مرکز فنی و حرفه ای بازدید بعمل آوردند.