نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی راهبران وسرگروهای آموزشی


به گزارش کارشناس تکنولوژی آموزشی، جلسه  هم اندیشی راهبران و سرگروه های آموزشی مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه دوره اول و دوم با حضور روحی پناه، قیومی زاده، رضاییان و کارشناسان آموزش  در تاریخ 96/12/28 جهت ارائه  گزارش عملکرد گروه های آموزشی و راهکارهای مناسب در خصوص ارتقا طرح ها و برنامه های آموزشی تشکیل گردید. در پایان جلسه از راهبران و سرگروه های آموزشی تقدیر و تشکر به عمل آمد.