نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی با دستگاه های فرهنگی شهرستان جهت برپایی ایستگاه فراغت


به گزارش معاونت پرورشی، جلسه ی هم اندیشی با دستگاه های فرهنگی شهرستان جهت برپایی ایستگاه فراغت در بوستان ملت برگزار گردید. اعضای کمیته ی راهبردی اوقات فراغت به همراه دستگاه هایی که قرار است به دانش آموزان و اولیا آن ها خدمات مشاوره ای و آموزشی ارائه نمایند، در این جلسه حضور داشتند.

همچنین اعضای کمیته از مکان ایستگاه اوقات فراغت بوستان ملت نیز بازدید به عمل آوردند.