نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هدایت تحصیلی

جلسات هدایت تحصیلی ویژه پایه نهم با حضور معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسات توجیهی هدایت تحصیلی ویژه دانش آموزان پایه نهم به طور جداگانه در دبیرستان دخترانه الزهرا(تجمع دانش آموزان پایه نهم الزهرا، فولادگر و نرجس) و دبیرستان پسرانه امام خمینی(ره)  و با حضور معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، معاون آموزشی و کارشناسان اداره برگزار گردید.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، در مقدمه سخن از دانش آموزان خواست تا با مشورت با دیگران و شناخت خود، انتخاب صحیحی داشته باشند تا خود را به جاده سعادت برسانند.

"محمود زارع" اظهار داشت: بخش اعظم سعادت و شقاوت انسان، دست خودش است. معلم، کتاب، والدین و ... همه ابزاری هستند که شما را به سرمنزل مقصود برسانند.

انسانی که بتواند ابزارها را بشناسد و در جای خود استفاده کند؛ انسان موفقی است.

وی در ادامه سه سؤال از دانش آموزان پرسید و پاسخ پرسش ها را تشریح کرد: سؤال اول: آیا آرزوها دست یافتنی هستند؟ سؤال دوم: موفقیت با شانس چقدر ارتباط دارد؟ سؤال سوم: چگونه انسان می تواند دانائی را به توانائی تبدیل کند؟

"زارع" در زمینه بحث هدایت تحصیلی اظهار داشت: در فرهنگ لغت کلمه ای به نام انتخاب داریم. انتخاب یعنی جدا کردن یک عنوان از عناوین مختلف.

انتخاب دو دسته است: اول، انتخاب هائی که به سرنوشت ما وصل نیستند. این انتخاب ها تعدادشان زیاد است و قابل تغییرند. دوم، انتخاب هائی که به سرنوشت ما وصل هستند و سرنوشت ما را رقم می زنند. این انتخاب ها تعدادشان کم است و قابل تغییر نیستند و یا به سختی تغییر می کنند و تغییر آن مستلزم خسارت زیاد است.

وی در ادامه 6 پارامتر را برای هر انتخاب ضروری دانست: علاقه، انگیزه، توانائی، شرایط، امکانات، مصلحت های کشور و نظام و جامعه

وی در پایان، در مورد فرم های هدایت تحصیلی توضیحاتی را ارائه نمود.