نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه نمایندگان مجلس شورای دانش آموزی با اعضای شورای شهر

جلسه نمایندگان مجلس شورای دانش آموزی با اعضای شورای شهربه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسه ای با حضور رئیس سازمان دانش آموزی استان یزد و نمایندگان مجلس دانش آموزی با شورای شهر اسلامی ابرکوه برگزار شد .

این جلسه که باحضور ملانوری رئیس سازمان دانش آموزی استان یزد، فلاحزاده معاونت تشکیلاتی پیشتازان، صنعتی کارشناس مجلس دانش آموزی  و سارافلاح دانش اموز راه یافته به مجلس دانش آموزی کشور، علی فرهمند نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و هنری مجلس ومهرنوش موبد، نماینده اقلیت های مذهبی کل کشوربا اعضای شورای اسلامی ابرکوه برگزارگردیدوبه بیان برخی از مشکلات قشردانش آموزپرداخته شد.
درشروع پس از خیرمقدم گویی توسط اعضای شورای شهر اسلامی به حضار درجلسه، ملانوری باتوضیحی از ساختار مجمع دانش آموزی و تشکلات آن از مسئولین شهرستان ابرکوه خواستار همکاری بیشتر با دانش آموزان مجلس دانش آموزی شد.
سپس علی فرهمند، با بیان مشکلاتی درحوضه ی شهرستان ابرکوه از مسئولین شهر درخواست کمک و همکاری کرد.
پس از آن سارافلاح و مهرنوش موبد نیز سخنانی درزمینه اهمیت آموزش و پرورش و رابطه مهم آن با شورای شهر بیان کردند.
درادامه سید علیرضا رسولی شهردار ابرکوه به دانش آموزان فعال ابرکوهی خطاب کرد: شهر وشهرداری بستری است که میتواند ذهنیت خلاق و پتانسیل خوب دانش آموزان را بروز دهد ،وی همچنین از آمادگی شهرداری وشورای شهر جهت حمایت از مجلس شورای دانش آموزی وقشر دانش آموز خبرداد.