نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران ابتدائی

معاون آموزش ابتدائی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با مدیران و مدیرآموزگاران مقطع ابتدائی، نشست صمیمانه ای برگزار نمود.