نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم

جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلمدومین جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم                        

به گزارش روابط عمومی، دومین جلسه بزرگداشت مقام معلم در سالن اجتماعات مدیریت تشکیل شد. دراین جلسه ضمن برسی پیشنهادات جلسه قبلی، تعدادی ازکمیته های اجرایی تشکیل گردید. کمیته برگزاری مسابقه کتاب خوانی،کمیته تکریم و دعوت از فرهنگیان، کمیته جشنواره خلاقیت و هنر فرهنگیان وکمیته فعالیت های ورزشی ازجمله کمیته هایی بود که فعالیت آن ها شروع گردید. در این جلسه هم چنین در خصوص تاریخ برگزاری جشن مقام معلم، محل اجرای جشن و نصب بنرهای هفته گرامی داشت مقام معلم پیشنهاداتی ارایه شد.