نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی مدیران پیرامون راهیان نور

مدیران مدارس متوسطه دوم دخترانه، پیرامون اردوی راهیان نور توجیه شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسه توجیهی مدیران مدارس دخترانه متوسطه دوره دوم پیرامون اردوی راهیان نور برگزار گردید.

در این جلسه، ابتدا از سرپرستان راهیان نور سال گذشته تجلیل و سپس مسائل و مشکلات راهیان نور سال گذشته تجزیه و تحلیل شد.

پس از آن، پیشنهادات مدیران مدارس و سرپرستان اردوی سال قبل جهت بهتر برگزار شدن این اردو مورد بررسی قرار گرفت.