نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی رابطین طرح جابربن حیان


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، با حضور ابراهیمی، کارشناس تکنولوژی و هماهنگ کننده گروه های مقطع ابتدائی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، جلسه توجیهی رابطین طرح جابربن حیان در محل پژوهشکده معلم برگزار گردید.