نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی اردوی راهیان نور

جلسه توجیهی اردوی راهیان نور


جلسه توجیهی اردوی راهیان نور

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسه توجیهی ویژه مربیان و پلیس یاران عازم به اردوی راهیان نور دختران در محل سالن شهید عادلزاده اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه برگزار گردید.