نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه انتخابات نماینده مدارس و مراکز غیر دولتی در شورای نظارت


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ابرکوه، مبنی براهمیت نظارت بر مدارس و مراکز غیر دولتی و انتخاب نماینده در شورای نظارت جلسه انتخابات با حضور حداکثری موسسان مراکز و مدارس غیر دولتی در سالن شهید عادلزاده اداره آموزش و پرورش برگزارشد.

وجوهیان تاریخ تاسیس مدارس غیر دولتی را بیان کرد.سپس کریمی مدیر اداره آموزش و پرورش به بررسی مشکلات موسسان پرداخت.

در این جلسه عباس دهقان پور به عنوان نماینده موسسان آموزشگاه آزاد علمی وزبان،محمد علی اکرمی به عنوان نماینده دبستان و پیش دبستانی،سیمین ارزانی به عنوان نماینده موسسان مدارس متوسطه انتخاب شدند.