نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسات مدیران سه مقطع

جلسه مدیران مقطع ابتدائی و جلسه مدیران مقطع متوسطه به طور جداگانه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسه مدیران مقطع ابتدائی و جلسه مدیران مقطع متوسطه به طور جداگانه در سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش برگزار گردید.

در این جلسات، نمایندگانی از مدیران هرسه مقطع، نظرات و دیدگاه های خود را بیان نمودند. پس از آن معاونین پرورشی، پشتیبانی و آموزشی، مسائل و موارد مربوط به حوزه خود را برای مدیران بیان کرده و توضیح دادند.

در ادامه مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، حدیثی از امام علی(ع) با این مضمون بیان نمود: عدالت کارها را در جای خود قرار می دهد، اما جود و بخشش آن را از مسیر خارج می کند. عدالت تدبیری برای همگان است اما جود و بخشش برای عده ای خاص.

"مسلم روحی پناه" افزود: پروفسور حسابی در سخنان خود گفته است که: حاصل 22 سال تدریس من این است که هیچگاه لیست حضور و غیاب نداشتم، چون کلاس باید آنقدر جذاب باشد که شاگردت بدون حضور و غیاب به کلاس بیاید. هیچگاه سعی نکردم کلاسم را غمگین و افسرده نگه دارم، چون کلاس خانه دوم دانش آموز است. هر دانش آموزی دیر آمد، سرکلاس راهش دادم، چون می دانستم اگر 10 دقیقه هم به کلاس بیاید یعنی احساس مسئولیت نسبت به کلاس دارد. هیچگاه بیشتر از دو بار حرفم را تکرار نکردم، چون اینقدر جذاب درس می دادم که هیچکس نگفت بار سوم تکرار کن. هیچگاه 90 دقیقه درس ندادم، چون می دانستم کشش دانش آموز متوسط و کم هوش و باهوش با هم فرق دارد. هیچگاه تکلیف پولی برای کسی مشخص نکردم، چون می دانستم ممکن است دانش آموزی مستضعف باشد. هیچگاه تنبیه تکی نکردم و گروهی تنبیه کردم، چون می دانستم تنبیه گروهی جنبه سرگرمی دارد ولی تنبیه تکی غرور را می شکند. هیچگاه دانش آموزی را به درب دفتر نفرستادم، چون می دانستم درب دفتر ایستادن یعنی شکستن غرور. همیشه هر دانش آموزی را پای تخته آوردم، بلد بود، چون می دانستم که کجا گیر می کند، همانجا را نمی پرسیدم.

وی در ادامه بحث مالی آموزش و پرورش را طی ماه های گذشته مطرح نمود و اظهار داشت: با تغییری که در مقام وزارت اتفاق افتاد، قسمت اعظم دیون 91 تاکنون پرداخت شد و در بحث پاداش بازنشستگان94، برای اولین بار در تاریخ آموزش و پرورش، مبلغ یکجا پرداخت گردید.

وی مطالبی را در مورد به روز بودن جلسات آموزش خانواده، وضعیت تغذیه دانش آموزان در مدارس، ایجاد فوتبال ساحلی در مدارس، برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم و جشن های دهه فجر انقلاب و ... بیان نمود.

در پایان جلسه مدیران مقطع متوسطه، به مدیرانی که در بحث راهیان نور دانش آموزی همکاری نموده بودند، هدایایی اهداء گردید.