نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره سرود

جشنواره سرود


جشنواره سرود

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مرحله شهرستانی جشنواره سرود دانش آموزی برگزار گردید.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه از نحوه برگزاری این جشنواره بازدید نمود.