نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعاون و رفاه 3

برگزيدگان قرعه وام مرابحه هفت ميليوني مرحله سوم (مرداد 98)

تاريخ مراجعه همكاران به بانك: 98/08/01 لغايت 98/08/10

 

رديف كد پرسنلي ماه سال
1 72816387 مرداد 1398
2 10593505 مرداد 1398
3 72972167 مرداد 1398
4 12309431 مرداد 1398
5 73130118 مرداد 1398
6 73072049 مرداد 1398
7 73127587 مرداد 1398
8 73129598 مرداد 1398
9 73072722 مرداد 1398
10 73120457 مرداد 1398
11 72970951 مرداد 1398

 

همکاران محترم از 5 روز قبل از مراجعه به بانک فر صت دارند جهت دریافت معرفی نامه به حسابداری اداره مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است در صورت عدم مراجعه جهت دریافت معرفی نامه در موعد  مقرر (انصراف) یا عدم تأیید توسط بانک یا حسابداری (دریافتی حقوق کمتر از اقساط وام؛ حدوداً 235هزار تومان، داشتن اقساط معوق و یا چک برگشتی) هیچ امتیازو حقی در مراحل بعد لحاظ نخواهد شد

مدارک مورد نیاز جهت ارائه به بانک ملی شعبه امام خمینی (ره):

1- معرفی نامه حسابداری اداره (وام گیرنده)

2- کپی تمامی صفحات شناسنامه + کپی کارت ملی (وام گیرنده - ضامن )

3- آخرین فیش حقوقی + حکم کارگزینی ( وام گیرنده - ضامن ) 

4- کارت پایان خدمت/ معافیت (وام گیرنده)