نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعاون و رفاه 3

اسامی برندگان وام 7 میلیونی مرحله دوم

 - تاریخ مراجعه همکاران به بانک:

 21 نفر اول از تاریخ 97/02/01لغایت 97/02/10

1

46714169

2

12399100

3

72968789

4

93991070

5

73125600

6

72961987

7

72969692

8

60613152

9

12791915

10

73172075

11

72713011

12

11135881

13

72963638

14

92555101

15

72972512

16

72972093

17

72815681

18

12392683

19

85017431

20

72960544

21

73071752

 

21 نفر دوم از تاریخ 97/03/01 لغایت 97/03/10

22

73015582

23

73071537

24

73071311

25

72963211

26

46715273

27

93990981

28

73127033

29

73014686

30

73121018

31

60707422

32

92550471

33

73128638

34

73171933

35

72972287

36

96300041

37

73125583

38

67852443

39

72966908

40

72971158

41

72970822

42

47708028

 

- همکاران محترم از 5 روز قبل از مراجعه به بانک فر صت دارند جهت دریافت معرفی نامه به حسابداری اداره مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است در صورت عدم مراجعه جهت دریافت معرفی نامه در موعد  مقرر (انصراف) یا عدم تأیید توسط بانک یا حسابداری (دریافتی حقوق کمتر از اقساط وام؛ حدوداً 235هزار تومان، داشتن اقساط معوق و یا چک برگشتی) هیچ امتیازو حقی در مرحله بعد لحاظ نخواهد شد و قرعه نوبت بعد نیز توسط سیستم و اواخر سال جاری انجام خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت ارائه به بانک ملی شعبه امام خمینی (ره):

1- معرفی نامه حسابداری اداره (وام گیرنده)

2- کپی تمامی صفحات شناسنامه + کپی کارت ملی (وام گیرنده - ضامن )

3- آخرین فیش حقوقی + حکم کارگزینی ( وام گیرنده - ضامن ) 

4- کارت پایان خدمت/ معافیت (وام گیرنده)

 

 

 

 

آدرس کوتاه: