نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعاون و رفاه 1

کلیه برنامه ها و بخشنامه های تعاون و رفاه در این صفحه درج می گردد.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     فرم تعیین استفاده کنندگان از بیمه عمر و حوادث (ذینفع/ غرامت فوت)

      این فرم ازطریق اتوماسیون برای آموزشگاه ها ارسال گردیده است. همچنین، همکاران گرامی می توانند

       با مراجعه به کارشناس تعاون و امور رفاهی، فرم مربوطه را تکمیل و تحویل نمایند.

     مبلغ حق بیمه عمر، ماهیانه از حقوق تمامی همکاران کسر می گردد. (بيمه عمرسهم کارمند: 32,700ریال)

  مبلغ غرامت فوت در سال جاری 17,000,000 تومان می باشد که در صورت فوت هر یک از همکاران،

توسط شرکت بیمه معلم به خانواده متوفی پرداخت می گردد.

 

     درصورت عدم تکمیل فرم مربوطه، پرداخت غرامت فوت منوط به ارائه نامه کتبی دادگاه مبنی بر سهم   

     الارث هر یک از اعضای خانواده می باشد. بدیهی است پرداخت غرامت با تأخیر و بر اساس نظر دادگاه 

     صورت می گیرد. (*در صورتیکه استفاده کننده معرفی نشده باشد، ذینفع، وراث قانونی خواهند بود.)

                                                              تکمیل فرم:

 

همکاران گرامی مشخصات خود را در قسمت (الف) و مشخصات استفاده کنندگان را در قسمت (ج) نوشته و

   نیازی به تکمیل قسمت اول فرم (شماره قراداد و ...) نمی باشد.

     لازم است برای هر یک از استفاده کنندگان، "درصد سهم از سرمایه" را به صورت درصد و یا کسر در

ستون مربوطه مشخص نمائید.

(مثلاً: 50%، 30%، 20% )

 

 فقط فرم هایی دارای اعتبار و تأیید می باشد که پس از تکمیل، امضاء و اثر انگشت، شخصاً توسط افراد

تحویل کارشناس تعاون و امور رفاهی گردد؛ لذا در صورت تحویل توسط سایر همکاران، عودت خواهد شد.

همکارانی که قبلا این فرم را تکمیل نموده اند در صورت تکمیل مجدد، فرم جدید جایگزین فرم قبلی خواهد شد.

      بیمه عمر شامل کارکنان شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش می باشد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 در صورت فوت هر یک از اعضای خانواده کارکنان آموزش و پرورش فقط در صورتی که تحت پوشش بیمه

درمان سرپرست باشند(بیمه خدمات درمانی/ تأمین اجتماعی) مبلغ  11,017,500 ریال (در سال جاری)

توسط حسابداری اداره به عنوان غرامت فوت به سرپرست پرداخت خواهد شد. همچنین، در صورت فوت

سرپرست (کارکنان شاغل یا بازنشسته آموزش و پرورش) مبلغ فوق علاوه بر غرامت فوت بیمه عمر، به

خانواده وی پرداخت می گردد. لازم به ذکر است که بیمه تکمیل درمان آتیه سازان حافظ (طلایی/ تکمیلی)

غرامت فوت ندارد و فقط جبران بخشی از هزینه های پزشکی می باشد.}

با تشکر

آدرس کوتاه: