نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از تلاش گران گمنام

تجلیل از تلاش گران گمنام

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، در جلسه شورای معاونین اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، از نیروهای واحد خدمات این اداره تجلیل به عمل آمد.