نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از برترین های کار و دانش آزاده

با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، از دانش آموزان برتر هنرستان و کار و دانش آزاده تجلیل شد.

آدرس کوتاه: