نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تبریک روز شوراها


مدیر آموزش وپرورش به اتفاق معاونین آموزشی وپرورشی و کارشناس مسئول سواد آموزی با حضور در جلسه شورای اسلامی شهر ابرکوه سالروز تشکیل شوراها را تبریک گفتند.