نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تایید گواهی ضمن خدمت (تفسیر و روخوانی قرآن)

تایید گواهی ضمن خدمت (تفسیر و روخوانی قرآن)به نام خدا

همکاران گرامی در سامانه Ltms در قسمت معرفی دوره ها و فعالیتهای معادل - وضعیت  تایید شده باشد

عدم تایید گواهی نام ضمن خدمت تفسیر  و روخوانی قرآن کریم به شرح ذیل

1-  تصویر  گواهی  کوچک و ناخوانا باشد

2- نمره صحیح نباشد

نمره صحیح : (12 الی 14  خوب ) - ( 14 الی 17 بسیار خوب ) - (17 الی 20  ممتاز)

3- تصویر گواهی جابجا باشد ( یعنی به جای تفسیر ،  روخوانی و به جای روخوانی  ، تفسیر را وارد شده باشد)

4- شماره نامه تاریخ شروع و پایان دوره و تاریخ صدور گواهی صحیح نباشد

5- حتما سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان سازمان تعیین شده باشد نه سازمان دیگری

قابل توجه مدیران محترم

گواهی دوره تفسیر قرآن و آموزش روخوانی که در سامانه Ltms  به صورت مدرک معادل وارد شده است و وضعیت تایید شده باشد در ارزشیابی همکاران جهت پست بندی سال 96 لحاظ گردد.

ولی اگر وضعیت درحال بررسی باشد قابل قبول نیست .

قابل توجه همکاران محترم :

در حال حاضر این دوره ها در قسمت معرفی دوره ها و فعالیتهای معادل - تایید شده است و  به محض تایید از طرف اداره کل این دوره ها به دوره های ضمن خدمت شما اضافه می گردد.