نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیست و چهارمین جلسه شوراي اداري

دومین جلسه شوراي اداري آموزش و پرورش شهرستان ابركوه در سال 95 با حضور كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان تشكيل گرديد.
بیست و چهارمین جلسه شوراي اداري

به گزارش روابط عمومي اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، بیست و چهارمین جلسه شوراي اداري آموزش و پرورش شهرستان ابركوه با حضور كاركنان اداري در سالن شهيد عادلزاده اداره برگزار گرديد.

مدير آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، ضمن عرض خسته نباشيد به همكاران اداري، احادیثی از امام جواد(ع)و امام حسین(ع) در مورد تقوی و توبه بیان نمود.

"مسلم روحي پناه" در ادامه پنج مورد دیگر از سفارشات لقمان به پسرش را به شرح ذیل بیان نمود: فرزندم هیچ کس و هیچ چیز دیگر را با خداوند شریک نکن. با پدر و مادرت بهترین رفتار را داشته باش. بدان که هیچ چیز از خداوند پنهان نمی ماند. نماز را آنگونه که شایسته است بپادار. اندرز و نصیحت دیگران را فراموش نکن.

در ادامه طبق روال جلسات قبل هر يك از كاركنان اداري نظرات، پيشنهادات و انتقادات و خواسته هاي خود را بيان نمودند و مواردي كه نياز بود توسط مديريت اداره پاسخ داده شد.