نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیست و نهمین جلسه شوراي اداري

هفتمین جلسه شوراي اداري آموزش و پرورش شهرستان ابركوه در سال 95 با حضور كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان تشكيل گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، بیست و نهمین جلسه شوراي اداري آموزش و پرورش شهرستان ابركوه با حضور كاركنان اداري در سالن شهيد عادلزاده اداره برگزار گرديد.

مدير آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، ضمن عرض خسته نباشيد به همكاران اداري، پنج اصلی که رجبعلی خیاط از عرفای بنام ایران در زندگی خود برای رسیدن به آرامش در پیش گرفت را به شرح ذیل بیان نمود:

دانستم رزق مرا دیگری نمی خورد، پس آرام شدم. دانستم که خدا مرا می بیند، پس حیا کردم. دانستم که کار مرا دیگری انجام نمی دهد، پس تلاش کردم. دانستم که پایان کارم مرگ است، پس مهیا شدم. دانستم که نیکی و بدی گم نمی شود و سرانجام به سوی من باز می گردد، پس بر خوبی افزودم و از بدی کم کردم.

"مسلم روحي پناه" در ادامه پنج عبارتی که برای انضباط بخشیدن به زندگی باید سرلوحه کار خود قرار داد را چنین بیان نمود:

فردا یعنی هرگز(پس کار امروز را به فردا مفکن). تنبلی مانع موفقیت است. فقط امروز مهم است، پس امروز را خوب کار کن. روزی یک درصد پیشرفت کن. هر طور می توانی کار مطلوب را انجام بده.

وی از همه همکارانی که در بحث صدور ابلاغ ها تلاش شبانه روزی نمودند، تقدیر و تشکر نمود.

وی همچنین در مورد فرم های ارزشیابی و بعضی مسائل اداری، نکاتی را بیان نمود.

در پایان، تودیع و معارفه همکاران در واحد حراست و امتحانات صورت گرفت.