نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیست و ششمین جلسه شوراي اداري

بیست و ششمین جلسه شوراي اداري


چهارمین جلسه شوراي اداري آموزش و پرورش شهرستان ابركوه در سال 95 با حضور كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان تشكيل گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، بیست و ششمین جلسه شوراي اداري آموزش و پرورش شهرستان ابركوه با حضور كاركنان اداري در سالن شهيد عادلزاده اداره برگزار گرديد.

مدير آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، ضمن عرض خسته نباشيد به همكاران اداري، حدیثی از پیامبر(ص) در مورد حق الناس بیان نمود.

"مسلم روحي پناه" در ادامه پنج مورد دیگر از سفارشات لقمان به پسرش را به شرح ذیل بیان نمود: فرزندم سخن به اندازه بگو. حق دیگران را به خوبی ادا کن. با سود و زیان، دوست خود را امتحان کن. با بدان و جاهلان هم نشینی نکن. با اندیشمندان و عالمان هم نشینی کن.

وی سپس مواردی را در مورد قوانین اداره، وظایف کارکنان و تکریم ارباب رجوع برای کارکنان تشریح کرد.  

در ادامه طبق روال جلسات قبل هر يك از كاركنان اداري نظرات، پيشنهادات و انتقادات و خواسته هاي خود را بيان نمودند و مواردي كه نياز بود توسط مديريت اداره پاسخ داده شد.